DEČJA STOMATOLOGIJA & PREVENTIVNA  STOMATOLOGIJA ZA
DECU I ODRASLE

Rutinski pregled, ultrazvučno uklanjanje naslaga, peskiranje zuba

1 sat        I         3100din.

Zalivanje fisura - zaštita griznih površina izniklih bočnih zuba 

20 min      I        1488din.

Aplikacija visokofluoridnog laka na zube - zaštita zuba od..

1 sat        I         2480din.

Zaštitni splintovi za sportiste

2 x 20min      I         6200din.

Splintovi za bruksizam (stiskanje i škripanje zubima)

1 sat        I         3100din.

Plombe za mlečne zube u boji po izboru

1 sat        I         3100din.

Splint protiv hrkanja

2x30min     I    14880din.

Aparati za odvikavanje od tiskanja jezika ili štetnog disanja na usta

više poseta  I 18600din.

Poseta podrazumeva: 1. Rutinski pregled 2. Uklanjanje kamenca ultrazvukom 3. Uklanjanje mekih naslaga i prebojenosti peskiranjem zuba 4. Obuku pravilne higijene Preporu...
Pregled & uklanjanje naslaga
1 hr
€25

         BELLE DENT

@ 2018 All rights reserved